De school

De Canisiusschool is een moderne katholieke basisschool in Harreveld. We willen dat onze kinderen elke dag met plezier naar school gaan en heel veel leren. We werken aan een fijne sfeer met goede afspraken en regels en we doen er alles aan om uit de kinderen te halen wat er in zit. De leerkrachten geven op een enthousiaste, zorgzame en betrokken wijze les. Onze school staat midden in de samenleving. Dit betekent dat wij open staan voor alle levensovertuigingen en dat respect bij ons een groot goed is. We dragen dit uit door het scheppen van een goed pedagogisch klimaat waarin elk kind als enig en uniek beschouwd wordt. We besteden niet alleen aandacht aan de verstandelijke ontwikkeling van kinderen, maar ook aan de lichamelijke, creatieve en sociaal emotionele. Een goed evenwicht tussen al deze ontwikkelingen is belangrijk voor een optimale ontplooiing van het kind.

Onze school staat in Harreveld, een plattelandsdorp in de gemeente Oost Gelre met ruim 1400 inwoners. Het is een dorp met een hechte gemeenschapszin en een bloeiend verenigingsleven. Het schoolgebouw is in 1922 gebouwd. In 1996/1997 is de school met hulp van vele vrijwilligers afgebroken en herbouwd. Alleen de karakteristieke voorgevel is blijven staan. Daarachter staat een modern schoolgebouw dat voldoet aan alle eisen die het huidige onderwijs stelt.

We zijn een school

  • waar het kind centraal staat
  • waar kinderen met plezier naar school gaan
  • waar kinderen leren zelf keuzes te maken en oplossingen te zoeken op hun niveau
  • waar de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen / ontplooien
  • waar rekening wordt gehouden met persoonlijke interesses, vaardigheden en niveau van het individuele kind
  • waar een veilige omgeving gecreëerd wordt, zodat iedereen zichzelf kan zijn, maar rekening houdt met de ander.
  • waar kinderen leren omgaan met gevoelens van zichzelf en die van anderen
  • waar veel wordt samengewerkt en veel zelfstandig wordt gewerkt.
  • waar we open staan voor kinderen en hun ouders

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT