Ouderraad

Algemene informatie over de ouderraad

De ouderraad bestaat uit ouders van kinderen die de school bezoeken.
De ouderraad stelt zich ten doel contact tussen ouders en school te onderhouden en te verstevigen. Zij organiseert samen met het team, in commissies, diverse activiteiten, zoals een thema-avond, de Sinterklaas- en Kerstviering, de geldinzamelactie en de spelletjesdag.
Verder is zij tussenstation voor ouders, die hun ideeën en/of suggesties naar school toe kenbaar willen maken.
De ouderraad is per e-mail bereikbaar op
or.canisius@paraatscholen.nl

Klankbordfunctie

Mocht er iets zijn, dan kunt u zich tot ons wenden en vervolgens zullen wij per geval bekijken wat er aan gedaan kan worden. Indien nodig zal dit ook met de directie van school besproken worden. U kunt ons bereiken per mail of natuurlijk via de telefoonnummers die vermeld staan in de kalender.
Wij hopen dat u na lezing van onze pagina een goed beeld heeft gekregen van alle activiteiten die wij voor onze kinderen jaarlijks organiseren.

Lijkt het u ook leuk om tijdens de schoolcarrière van uw kind extra betrokken te zijn bij diverse activiteiten of heeft u nog leuke ideeën?
Meldt u dan aan.
U kunt de keus maken om OR-lid te worden. U kunt zich echter ook aanmelden als hulpouder bij de uitvoering van diverse activiteiten. Mocht u zich hiervoor aanmelden, dan zullen wij u naar behoefte vragen en indien mogelijk inzetten.

Samenstelling van de ouderraad

Marjan Frielink
voorzitter
Marieke Wellink
penningmeester
Mariëlle Kolkman
secretaris
Sandra Habers
lid

Ouderbijdrage

De ouderraad vraagt, om de verschillende activiteiten te kunnen bekostigen, een vrijwillige bijdrage van € 30,- per kind per jaar. Deze wordt in november geïnd. De ouderraad stuurt ouders bij de aanmelding voor school een machtiging om de contributie te mogen incasseren. Als uw kind van de basisschool afgaat, vervalt uiteraard deze machtiging. 

Activiteiten

Gedurende het schooljaar helpen wij school bij het organiseren van de volgende activiteiten:

Schoolreisje
In overleg met het team wordt een datum voor het schoolreisje gepland. Afhankelijk van de leeftijd van de kinderen en de afstand naar de attractie kiezen we voor vervoer met een bus of met auto's.

Sinterklaasviering
De Sint komt aan bij school (elk jaar op originele wijze), vervolgens is er een programma in de aula. Daarna gaan de Sint met zijn Pieten de verschillende groepen langs. Hierin wordt tevens de peuterspeelzaal betrokken.

Kerstviering
Dit wordt jaarlijks op een woensdagavond gevierd en de invulling van de avond is ieder jaar anders. Denk aan bijvoorbeeld een galadiner, een kerstavond wandeling met lampionnen, een kerstviering in de kerk of een levende kerststal. Er wordt tijdens de viering altijd met elkaar gegeten. Dit zorgt voor een gezellig en sfeervol samen. Het is altijd weer een gezellige sfeervolle avond.

Geldinzamelactie
Eenmaal in het schooljaar houden wij een geldinzamelactie. Tijdens deze actie zamelen wij geld in. De totale opbrengst wordt de helft gebruikt voor een jaarlijks opnieuw te bepalen goed doel. De andere helft wordt gebruikt om iets voor de kinderen op school aan te schaffen. Van dit geld zijn bv. nieuwe sporttenues aangeschaft. De geldinzamelactie wordt meestal in het voorjaar gehouden, maar dit kan variëren.

Koningsspelen
Eind april organiseren we samen met het team de Koningsspelen. De ochtend begint met een ontbijt, waarna er sportieve activiteiten zijn.

Laatste donderdag voor de zomervakantie
De onderbouw gaat naar een speeltuin en de bovenbouw gaat zwemmen.

Schoolfotograaf
Jaarlijks komt de schoolfotograaf bij ons op school. Dan mogen ook niet schoolgaande broertjes en of zusjes bij op de foto. Om dit soepel te laten verlopen is er altijd één van de leden van de OR aanwezig die dag.

Bovenstaande activiteiten worden aan het begin van elk schooljaar tijdens een vergadering verdeeld onder de OR leden en de leerkrachten. Zo vormen zich de werkgroepen bestaande uit 2 leerkrachten en 2 á 3 OR leden. Samen zijn ze verantwoordelijk zijn voor het organiseren van een bepaalde activiteit dat jaar. Verder kunnen alle andere ouders worden benaderd om waar nodig extra te helpen op de dag van een bepaalde activiteit.


Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT