Notulen Medezeggenschapsraad

Klik hier voor de notulen van de MR van 02-07-2020
Klik hier voor de notulen van de MR van 08-10-2020
Klik hier voor het Jaarverslag van de MR over 2019
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl