Notulen Medezeggenschapsraad

Klik hier voor de notulen van de MR van 02-07-2020
Klik hier voor de notulen van de MR van 08-10-2020
Klik hier voor het Jaarverslag van de MR over 2019
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT