Voor- en naschoolse opvang

De buitenschoolse opvang is op alle scholen van de stichting geregeld volgens het makelaarsmodel. De stichting LIMA streeft er op korte termijn naar om buitenschoolse opvang in iedere basisschool te realiseren. Er is op de diverse locaties allerlei spelmateriaal aanwezig en er zijn altijd andere kinderen om mee te spelen. Ook buiten! Buitenschoolse activiteiten zoals muziekles en de sportclub kunnen worden geïntegreerd in het arrangement.
Het is mogelijk te kiezen voor buitenschoolse opvang vóór en/of ná schooltijd.
Buitenschoolse opvang is er ook in de vakanties.

De opvang wordt geboden bij voldoende vraag. Bij onvoldoende vraag wordt een alternatief geboden (gastouder of een andere locatie).
Buitenschoolse opvang kan verzorgd worden door kinderdagverblijf "De Kinderboerderij" in Harreveld of door Kinderopvang "Humankind".
Meer informatie De Kinderboerderij: 06-11313366 of kdvdekinderboerderij@gmail.com
Meer informatie Humankind: 0314-357875 of de websites: www.yunio.nl en www.humankind.nl.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT