Peuterspeelzaal ’t Kelderke

In de Canisiusschool in Harreveld is peuterspeelzaal ’t Kelderke gehuisvest, onderdeel van Stichting de Achthoek peuterspeelzalen en kinderopvang. 

De peuterspeelzaal is een mooie opstap voor uw kind ter voorbereiding op de basisschool. 
Op ’t Kelderke is aandacht voor ieder kind op zijn of haar eigen niveau. De leeftijd van de kinderen verschilt van 2 tot 4 jaar, daar is ook het materiaal en aanbod op afgestemd. 

Het aanbod op de peuterspeelzaal is helemaal gericht op ontwikkelingsstimulering van kinderen. De Achthoek biedt VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie), de Achthoek is hierin gespecialiseerd. We werken met betekenisvolle thema’s, onderwerpen die dicht bij de kinderen staan. Spelenderwijs wordt de taal- reken, sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling gestimuleerd. Alle begindoelen van groep 1, komen in de twee jaar dat uw kind op de peuterspeelzaal zit aan bod. Deze doelen worden vertaald naar betekenisvolle activiteiten waarbij een thema zorgt voor de samenhang. 

Het lokaal van de peuterspeelzaal is gevestigd naast het lokaal van groep 1 en 2 .Doordat we inwonen bij de basisschool werken we intensief samen, waardoor de peuters van de peuterspeelzaal goed worden voorbereid. Zo verloopt de overstap naar de basisschool heel soepel en vertrouwd.

Wilt u meer weten over peuterspeelzaal ’t Kelderke of uw kind aanmelden? Neem dan contact op met ons kantoor via 0544-487150 u kunt ook meer informatie vinden op onze website; www.deachthoek.com

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT